da una lettera aperta è nata la nostra associazione